Hayal gücü geniş, kreatif ve üretken bir nesil için…

Son yıllarda hızla gelişen dijitalleşme sonucunda edilgen hale gelen bireylerin, aynı araçlarla bir şeyler üretebildiklerinin farkına varmalarını, böylece hayal gücü geniş, kreatif ve üretken bir nesilin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Eskişehir’in ilk maker alanı Kreatif İşler’e sizleri de bekliyoruz…